LIÊN QUÂN MOBILE | Chơi Liên Quân bạn phải biết đến những tên Ingame của Funny Gaming Tv để .... 😂

By FUNNY GAMING TV 10 months ago

LIÊN QUÂN MOBILE | Chơi Liên Quân bạn phải biết đến những tên Ingame của Funny Gaming Tv để .... 😂

Link Web Shop Bán Acc: http://dpshopgame.com

Hiện tại có rất nhiều Trang, Group và Fan Page giả mạo Funny Gaming Tv. Mình không hề tạo Trang, Group hay Fan Page nào cả nên mọi người hãy cảnh giác nha

Link Donate: https://playerduo.com/ytbfunnygamingtv

Ngọc trong CLIP này:
Đỏ lv3 : 10v Tốc độ đánh, tỷ lệ chí mạng.
Tím lv3 : 5v Tốc độ đánh, tốc độ chạy, 5v Hút máu.
Xanh lv3 : 10v Công vật lý, xuyên giáp.

► Thông tin liên hệ: https://www.facebook.com/funnygamingtv
#FunnyGamingTv

Loading...

Related Videos