LIÊN QUÂN MOBILE | Funny Gaming Tv bị Team Tịch tổ chức qua CƯỚP LÍA! Cái kết......

By FUNNY GAMING TV 9 months ago

LIÊN QUÂN MOBILE | Funny Gaming Tv bị Team Tịch tổ chức qua CƯỚP LÍA! Cái kết......

Link Web Shop Bán Acc:
https://khoacc.vn

Hiện tại có rất nhiều Trang, Group và Fan Page giả mạo Funny Gaming Tv. Mình không hề tạo Trang, Group hay Fan Page nào cả nên mọi người hãy cảnh giác nha

Link Donate: https://playerduo.com/ytbfunnygamingtv

Ngọc trong CLIP này:
Đỏ lv3 : 5v Tốc độ đánh, tỷ lệ chí mạng. 5v tỷ lệ chí mạng.
Tím lv3 : 3v Tốc độ đánh, tốc độ chạy, 7vHút máu.
Xanh lv3 : 10v Công vật lý, xuyên giáp.

► Thông tin liên hệ: https://www.facebook.com/funnygamingtv
#FunnyGamingTv

Loading...

Related Videos