LIÊN QUÂN MOBILE | Trời ơi tin được không? Chủ Tịch FUNNY GAMING TV vác Toro đi rừng và Cái Kết!

By FUNNY GAMING TV 6 months ago

LIÊN QUÂN MOBILE | Trời ơi tin được không? Chủ Tịch FUNNY GAMING TV vác Toro đi rừng và Cái Kết!

Link Web Shop Bán Acc:
https://khoacc.vn
Link Fanpage Live Stream: https://www.facebook.com/FunnyGamingTvLive/
Link Donate:
http://funnygamingtv.com
https://playerduo.com/ytbfunnygamingtv

Ngọc trong CLIP này:
Đỏ lv3 : 10v Giáp, máu tối đa, tốc độ đánh.

Tím lv3 : 10v Máu tối đa, tốc độ chạy, hồi máu.

Xanh lv3 : 10v Công vật lý, xuyên giáp.

Link kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAml1Hqu4LW36B3yEtQg8Fw

► Thông tin liên hệ: https://www.facebook.com/funnygamingtv
#FunnyGamingTv #ToroĐiRừng

Loading...

Related Videos